Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

 

Børnehaveklasse er obligatorisk

Børn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder seks år. Det er obligatorisk.

Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Centerfor Familie og Forebyggelse, der kan skabe afklaring.

Digital indskrivning i november

Indskrivning i børnehaveklasse sker hvert år i november på www.indskrivning.dk - i 2017 er der åbent for indskrivning mellem den 31. oktober og 16. november. Inden da modtager alle forældre til skolestartende børn et brev fra kommunen. Brevet indeholder information om skolestarten og vejledning i skoleudsættelse. 

SFO-tilmelding foregår først efter selve skoleindskrivningen. Det skyldes, at børnene skal tildeles et undervisningssted først.

Du kan kun bruge digital indskrivning, hvis du bor i Glostrup Kommune.

Hvor skal mit barn gå?

Glostrup Skole har fem undervisningssteder i et og samme skoledistrikt. Skolestartende børn bliver fordelt mellem skolens fem undervisningssteder ud fra en række kriterier.

Ved indskrivningen af børn til børnehaveklasse fordeles mellem Glostrup Skoles fem undervisningssteder med udgangspunkt i det frie skolevalg og søskendegaranti.
 
Er der flere, der ønsker et undervisningssted, end der er plads til, fordeles pladserne efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskende: Børn med ældre søskende på undervisningsstedet optages først.
  2. Særlige behov: Børn, der har særlige behov optages derefter. De særlige behov, der bedst kan imødekommes af det pågældende undervisningssted, skal vurderes af fagpersoner. Det kan f.eks. være behov, som skyldes sociale, sproglige og indlæringsmæssige udfordringer hos barnet.
  3. Afstand: Nærmest boende børn optages først, dog skal alle børnenes samlede skolevej være kortest muligt.
 

De fem undervisningssteder er:

Nordvang, Vestervang, Skovvang, Søndervang og Ejby.

Undervisningsstederne er de tidligere skoler, som kommunen havde før dannelsen af den fælles skole - Glostrup Skole. 

Hvis du ikke bor i Glostrup Kommune

Glostrup Skole optager udenbys børn efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Børn med folkeregisteradresse i Glostrup Kommune går forud for udenbys børn.
  2. Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere optages udenbys børn, hvor der er under 25 elever.
  3. Udenbys børn med søskende på undervisningsstedet optages først.
  4. Nærmest boende udenbys børn optages først.

 

Bor du ikke i Glostrup Kommune, men ønsker, at dit barn skal gå i børnehaveklasse på Glostrup Skole, skal du kontakte Center for Dagtilbud og Skole. Er det efter den 1. april i året, hvor du ønsker, at dit barn skal starte, skal du kontakte undervisningsstedet direkte.

 

Tidlig skolestart

Ifølge folkeskoleloven skal børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kunne indskrives i skole pr. 1. august, hvis barnet forventes at kunne følge undervisningen. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen i hvert enkelt tilfælde. Dit barns daginstitution hjælper dig med ansøgning.
 

Udsat skolestart

Kommunen kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der kan skabe afklaring. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen.

Vejledning til ansøgning om udsat skolestart

Skema til ansøgning om udsat skolestart

 

Skolefritidsordning SFO

Ønsker du SFO til dit skolestartende barn, skal barnet starte i SFO i april samme kalenderår, som barnet starter i børnehaveklasse i august. Du kan tilmelde dit barn på pladsanvisning-online. Børnene udmeldes automatisk af daginstitutionen før SFO-start. SFO-tilmelding skal først ske, når barnet er placeret på et undervisningssted.
 

Privatskole og udenbys folkeskole

Hvis dit barn skal i børnehaveklasse i privatskole eller udenbys folkeskole, skal du orientere Glostrup Kommune via www.indskrivning.dk. Det skyldes, at kommunen fører tilsyn med alle børns undervisningspligt.