Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

 

Glostrup Skole

Glostrup Kommune har én folkeskole med ét skoledistrikt.

Folkeskolen hedder Glostrup Skole og har fem undervisningssteder rundt om i kommunen. Undervisningsstederne er de gamle skoler, som Glostrup havde før sammenlægningen.

De fire af undervisningsstederne har klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Det gælder Nordvang, Skovvang, Søndervang og Vestervang. Vestervang har dog også 10. klasse.

Ejby, der er anneksskole til Nordvang, har klasser fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. 

Alle undervisningsstederne har skolefritidsordning med pladsgaranti.

Læs om optagelse her.

 

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen rummer ud over ungdomsskoleundervisning også ungdomsklub og et specialtilbud til ældre skoleelever, kaldet 78Nieren.

De særligt erhvervsrettede 10. klassestilbud, EUD 10, er placeret på forskellige erhvervsskoler. Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning for information om EUD 10.

 

Musikskolen

Glostrup Musikskole tilbyder musikundervisning til alle børn og unge bosat i kommunen.

 

Naturskolen

Naturskolen er et gratis tilbud til skolerne i Albertslund og Glostrup Kommune. Formålet er at give eleverne gode muligheder for at opleve og lære om naturen året rundt. Naturskolen ligger på Naturcenter Herstedhøje. Alle borgere kan bruge Naturcenter Herstedhøje.

 

Ejbyhus skole- og dagbehandling

Ejbyhus er Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 og 13 år.

 

Skolen på Glostrup Hospital

SKOLEN ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Hospitalsskolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center underviser børn og unge, der er indlagt til observation og behandling på hospitalet. Skolen underviser såvel dag- som døgnindlagte børn og unge samt unge fra retspsykiatrien. Derudover underviser skolen børn indlagt på hospitalets somatisk afdelinger.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder man tværfagligt, og elevernes vanskeligheder og potentialer vurderes ud fra et helhedssyn med fokus på både det somatiske, det psykiatriske og det sociale område. Undervisningen er en integreret del af indlæggelsen, og lærerne deltager i det tværfaglige samarbejde omkring børnene / de unge, hvor lærernes primære opgave er en udredning af elevernes faglige niveau og funktionsmåde.

SKOLEN består af en børneskole og en ungeskole. Indlæggelsestiden varierer fra ca. 2-10 uger – men kan dog også være af længere tids varighed. Eleverne undervises på hold knyttet til de psykiatriske afdelinger. Til hver hold er der knyttet et fast lærerteam på 2-4 lærere, og undervisningen er organiseret som individuel tilrettelagt undervisning samt hold- og gruppeundervisning tilpasset den enkelte elevs formåen. Børneskolen underviser de 5-14 årige – i snit 22 børn. På Ungeskolen undervises ca. 22-25 unge i alderen 14-18 år.

På børneskolen har hvert barn en primær kontaktlærer, der er ansvarlig i forhold til forældre, hjemskole og afsnit, mens lærerteamet samlet er ansvarlig for den daglige undervisning.

Efter endt ophold udarbejdes en skoleudtalelse, der videregives til forældre / hjemskole / den unge samt indgår i barnets/den unges journal.

 

Privatskoler

Private skoler er selvstændige skoler, som ikke har tilknytning til kommunen. Alle spørgsmål skal derfor rettes til de enkelte privatskoler, men du skal huske at meddele din folkeskole, hvis dit barn skal meldes ud for at gå i privatskole.

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.

Reglerne for ydelse af transport til privatskoler kan fås ved henvendelse til privatskolen.

Du kan blandt andet læse mere om privatskoler og friskoler på disse sider:

Danmarks Privatskoleforening

Dansk Friskoleforening 

 

Efterskoler

Nogle unge med særlige behov kan få tilskud til ophold på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler. Du må ikke være fyldt 18 år, når du starter på skolen, og skolen skal være godkendt af Undervisningsministeriet.

Kan jeg få tilskud?

Hvis du går i specialklasse eller gruppeordning kan du måske få tilskud til et efterskoleophold. Du er velkommen til at kontakte Center for Børn, Unge og Familier på telefon 4323 6550 for at høre nærmere om dine muligheder. Du kan også sende en mail til familie.forebyggelse@glostrup.dk

Hvis der er særlige forhold i din familie, som gør det relevant, at du kommer på efterskole eller lignende, kan du kontakte Familieafsnittet for at høre nærmere om mulighederne. Du kan kontakte Familieafsnittet telefonisk på 4323 6100 alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00. Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk.

Højskoler

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til højskoleophold, når du er fyldt 18 år.

Hvis du er under revalidering eller aktivering, kan der være mulighed for tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgning om tilskud administreres af Jobcenteret, så du skal kontakte dem, hvis du vil høre mere.

På højskolernes fælles hjemmeside kan du få mere at vide om de enkelte højskolers tilbud.

De enkelte højskoler vil også kunne oplyse om reglerne for statstilskud til højskoleophold.