Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Procedure for skolens håndtering af henvendelser om mobning og evt. efterfølgende klager om skolens håndtering af den konkrete sag

Ved mistanke om mobning på Glostrup Skole håndteres sagen i første omgang af den lokale ledelse i samarbejde med skoleledelsen. Nedenstående procedure følges:

Intern procedure på Glostrup Skole vedr. henvendelser til skolen om mobning

 • Alle henvendelser vedr. mistanke om mobning videreformidles straks til den berørte skoleafdelings lokale ledelse
 • Henvendelsen skal behandles af den berørte skoleafdeling i samarbejde med skolelederen inden 10 dage fra modtagelsen
 • Henvendelsen behandles ud fra skolens handleplan for mobning
 • Skolen har notat- og journaliseringspligt ift. den konkrete henvendelse

 

Lov om klageadgang til den Nationale Klageinstans mod mobning

Det er fastsat ved lov, at berørte børn og deres forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af følgende fire handlepligter ifm. håndteringen af henvendelsen om mobning:

 1. Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi
 2. Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handleplan
 3. Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan pba. henvendelsen om mobning, eller hvis handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet
 4. Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.

Hvis forældrene således vurderer, at skolen ikke har overholdt en af de fire ovenstående handlepligter, kan de klage til Centerchefen over skolens håndtering af henvendelsen i den pågældende sag. Her følges nedenstående procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning

Procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning

 • Klager vedr. skolens håndtering af henvendelsen i den pågældende sag, skal sendes til Centerchefen for Dagtilbud og Skole, der behandler sagen inden 20 arbejdsdage
 • Center for Dagtilbud og Skole kvitterer skriftligt for modtagelse af klagen
 • Center for Dagtilbud og Skole orienterer elev/forældre om den videre proces
 • Center for Dagtilbud og Skole undersøger sagen og involverer de relevante parter i klagesagen
 • Ved helt eller delvist medhold i en klagesag skal forældrene erklære sig tilfredse med resultatet af vurderingen af sagen - hvis de ikke er tilfredse kan de anmode om, at sagen sendes videre til den nationale klageinstans
 • Ved manglende medhold i klagesagen, har kommunen pligt til at sende sagen videre til den nationale klageinstans