Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

 

Indmeldelse 

Alle Glostrup Skoles undervisningssteder har en skolefritidsordning (SFO) med pladsgaranti på samme adresse.

Du melder dit barn i skolefritidsordning via pladsanvisning-online. Du kan først tilmelde dig, når du ved, hvor dit barn skal gå i skole. 

 

Udmeldelse 

Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt og med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse kan ske digitalt via pladsanvisningen-online.

 

Takst

Egenbetalingen for at gå i skolefritidsklub er 1.314 kr. om måneden i 2020. 

Der ydes søskendetilskud, hvis skolefritidsordningsbarnet har søskende i enten dagtilbud, skolefritidsordning eller klub. Søskendetilskuddet gives til de billigste pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50 procent af forældrebetalingen. 

 

Særligt for skolestart

Alle kommende børnehaveklassebørn skal starte i skolefritidsordning den 1. april det år, de skal begynde i skole. Her møder de deres kommende klassekammerater og vænner sig til omgivelserne, inden de bliver opdelt i klasser.

Du vil automatisk få tilbud om skolefritidsordning via e-boks, når du har fået at vide hvor dit barn skal gå i skole

 

Åbningstider 

På skoledage er skolefritidsordningerne åbne kl. 6.30-16.45, fredag kl. 16.00.

 

Lukkedage

SFO'erne har lukket følgende dage i skoleåret 2019/20:

  • Juleferie lørdag den 21. december 2019 til og med onsdag den 1. januar 2020
  • Onsdag den 8. april 2020 (Påske) 
  • Fredag den 22. maj 2020 (dagen efter Kristi Himmelfart)

 

Friplads 

Økonomisk friplads

Du kan søge om helt eller delvist økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Muligheden for helt eller delvist fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på over 563.800 kroner om året.

Hvis du har flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første.

Du kan først ansøge om friplads, når dit barn er indmeldt.

Her kan du læse om regler for økonomisk fripladstilskud 2020

Pædagogisk friplads og behandlingsmæssig friplads

Kommunen kan yde tilskud på baggrund af pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold. Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for information.

 

Særligt for børn i 3. klasse

Børn i 3. klasse bliver automatisk udmeldt af skolefritidsordning pr. 31. marts og har herefter mulighed for at begynde i fritidsklub. Tilmelding sker via pladsanvisning-online.

 

Adresser

Skolefritidsordningerne (SFO) er beliggende på hvert af Glostrup Skoles undervisningssteder:

Søndervang
Florasvej 2

Nordvang
Sofielundsvej 120

Vestervang
Stadionvej 81

Skovvang
Egeskoven 27

Ejby
Ejby Torvevej 13

 

Senest opdateret 16.01.2017