Indmeldelse 

Glostrup Skole har fire fritidsklubber (SFO-II), og der er frit valg i mellem dem. Du melder dit barn i fritidsklub via pladsanvisning-online

 

Udmeldelse 

Du melder dit barn ud af fritidsklub via pladsanvisning-online. Der er én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.


Takst

Egenbetalingen for at gå i fritidsklub er 516 kr. om måneden i 2018. Derudover kan der være udgifter til materialer, ture og arrangementer.

Der ydes søskendetilskud, hvis klubbarnet har søskende i enten dagtilbud, skolefritidsordning eller klub. Søskendetilskuddet gives til de billigste pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50% af forældrebetalingen.

 

Friplads

Økonomisk friplads

Du kan søge om helt eller delvist økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Muligheden for helt eller delvist fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på over 539.800 kroner om året.

Hvis du har flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første.

Du kan først ansøge om friplads, når dit barn er indmeldt.

Her kan du læse om regler for økonomisk fripladstilskud 2018

Pædagogisk friplads og behandlingsmæssig friplads

Kommunen kan yde tilskud på baggrund af pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold. Kontakt Center for Familie og Forebyggelse for information.

 

Åbningstider

Åbningstiderne er forskellige fra klub til klub - se mere under de enkelte klubber:

Klub Ejby

Klub Vestervang

Klub Dalvangen

Klub Granskoven

 

Lukkedage

Fritidsklubberne har lukket følgende dage i skoleåret 2017/2018:

  • 22. december 2017
  • 27.-29. december 2017
  • 26.-28. marts 2018 (Påskeferie)
  • 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfart)
  • 4. juni 

Fritidsklubberne har lukket følgende dage i skoleåret 2018/2019:

  • Sommerferie den 16. juli 2018 til og med søndag den 22. juli 2018 (uge 29)
  • Juleferie den 22. december 2018 til og med den 2. januar 2019
  • Påskeferie 15, 16 og 17. april 2019
  • Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi Himmelfart.)

 

Klub på tværs af kommunegrænser

Udenbys børn i fritidsklub i Glostrup

Børn bosat i anden kommune end Glostrup kan benytte Glostrups fritidsklubber, såfremt bopælskommunen giver betalingstilsagn. 

Som forælder søger du selv betalingstilsagnet i bopælskommunen og sender en kopi af tilsagnet til pladsanvisning@glostrup.dk.

 

Barn fra Glostrup i anden kommunes klub

Glostrup Kommune yder betalingstilsagn til fritids- og ungdomsklubber i andre kommuner. Du kan ansøge ved at sende en mail til pladsanvisning@glostrup.dk.

Fritidsklubbernes adresser

Glostrup Kommunes fire fritidsklubber (SFO-II) er beliggende:

Klub Ejby
Statenevej 46

Klub Vestervang
Vestergårdsvej 16B (på Vestervangskolen)

Klub Granskoven
Granskoven 169

Klub Dalvangen
Florasvej 2 (på Søndervangskolen)

Senest opdateret 16.01.2017