Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

En lokalplan eller en byplanvedtægt indeholder bestemmelser om byplanmæssige forhold. Det er her man finder reglerne for hvordan en ejendom kan udnyttes med hensyn til anvendelse eller bebyggelse.

En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Samt om placering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

Forhøring – Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides på Østbrovej 14. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.  Ændringen er af en sådan karakter, at der skal afholdes en forudgående høring af ændringen.

Kommunalbestyrelsen har den 7. juni 2017 besluttet at sende et debatoplæg om ændret anvendelse af boligområdet ved Østbrovej 14 i høring. Debatoplægget har været i høring fra den fra den 27. juni 2017 til den 30. august 2017. Bemærkningerne er under behandling. Her kan du se offentliggørelsesannoncen og debatoplægget.  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

 

Forhøring - Nyt boligområde mellem jernbanen og Banemarksvej

Brøndby og Glostrup Kommune er blevet kontaktet af en udvikler, som ønsker at bygge et nyt boligområde med etageboliger og rækkehuse på området mellem jernbanen og Banemarksvej.

Da området både ligger i Glostrup og Brøndby, vil de to kommuner udarbejde en samlet plan for området.

Inden det konkrete planlægningsarbejde går i gang, ønsker de to kommuner at borgerne kommer med ideer og forslag til hvorvidt man skal gå videre med planerne om at opføre boliger eller om området skal bruges til noget helt andet.

Der er udarbejdet et debatoplæg, som kan ses på begge kommuners hjemmesider. Her kan du læse mere om forslaget med etageboliger og rækkehuse og komme med ideer og kommentarer til hvad området skal bruges til frem til den 19. september 2017. Høringsfristen er udløbet og bemærkningerne er under behandling.

I annoncen og debatoplægget kan du læse mere om forslaget med etageboliger og rækkehuse og komme med dine ideer og kommentarer til hvad området skal bruges til.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Debatoplæg – Ændring af ejendommen Sydvestvej 57-59 

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på ejendommen, Sydvestvej 57-59 – den tidligere pumpefabrik, Smedegaard Pumper – kan etableres etageboliger. Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.

Glostrup Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at sende et debatoplæg om den ændrede anvendelse af ejendommen i høring, inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Oplægget har været i høring fra den 20. august 2017 til den 20. oktober 2017. Høringsfristen er udløbet og bemærkningerne er under behandling.

Klik på links for at se: Debatoplægget samt offentliggørelsesannonce  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

Forslag til lokalplan HL22 – Genbrugsstationen

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2017 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan HL22 – for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej - herunder Genbrugsstationen, i høring.

Forslag til lokalplan HL22, er udarbejdet for at sikre mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation. Lokalplanen fastholder som sådan områdets nuværende anvendelse men giver mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. Her kan du se lokalplanforslaget

Lokalplanen er i høring fra den 17. oktober 2017 til den 16. december 2017.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Her kan du se miljøscreeningen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøvurderingen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. oktober 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 i høring.

Kommuneplantillæg nr. 6 giver mulighed for, at der kan opføres åben-lav boligbebyggelse på den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175. Området overgår til rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej.

Lokalplanen giver mulighed for, at den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175 skal kunne anvendes til to parcelhuse med en grundstørrelse på ca. 775 m² hver.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.  

Bemærkninger skal sendes til Glostrup Kommune senest den 2. januar 2018 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller sendes som e-mail til miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6391. 

Forhøring - Nye boliger ved ungdomsparken i Hvissinge

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der reviderer de nuværende muligheder for boligbebyggelse i den vestlige rand af Cirkusgrunden i Hvissinge. En ny lokalplan vil ændre det kommende boligområdes udstrækning, så det tilpasses bedre til Ungdomsparken.

Da der med beslutningen skal ændres i den overordnede anvendelse af arealer Glostrup Kommune, skal der jf. Planloven udsendes et debatoplæg for at indkalde alternative idéer og forslag inden der kan udarbejdes et egentligt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Debatoplægget er godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet 17. januar og er i høring fra den 23. januar 2018 til den 3. marts 2018. Når høringsfristen udløber, vil de indkomne bemærkninger blive fremlagt til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Klik på links for at se: Debatoplæg samt offentliggøreselsesannonce.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.