Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. november 2016 vedtaget forslag til ”Planstrategi 2016 - En levende by”. Planstrategien sætter mål for Glostrups udvikling de næste 4 år og angiver en retning for, hvordan Glostrup skal udvikles gennem de næste 12 år. 

Planstrategi 2016 sættes fokus på 6 temaer: 
•  Job og erhverv
  Detailhandel
  Boliger
  Bykvalitet
  Infrastruktur
  Kommunal service

Strategien indeholder derudover en redegørelse for den hidtidige planlægning, siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 - 2025, den igangværende planlægning samt en beskrivelse af, hvordan den kommende kommuneplan skal revideres.

Se forslag til Planstrategi og offentliggørelsesannoncen.

Høring

Planstrategien har været i høring fra den 16. november 2016 til den 18. januar 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgerarrangement i Glostrup Shoppingcenter den 7. januar 2017. 

De indkomne bemærkninger til planstrategien er under behandling og forventes forelagt Glostrup Kommunalbestyrelse på mødet den 5. april 2017.

 

Miljøvurdering

Planstrategi 2016 giver ikke mulighed for konkrete anlægsprojekter. Administrationen har derfor vurderet, at strategien ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Konkrete projekter vil blive screenet og miljøvurderet i efterfølgende planer som kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner.

Hvis du mener, at Planstrategi 2016 burde have været miljøvurderet, kan du se klagevejledningen her.