Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommune udbyder med jævne mellemrum byggegrunde til salg. Kommunale bygninger, der er til overs, vil ligeledes kunne udbydes til salg eller leje. Dette sker dog forholdsvist sjældent.

Hovedparten af Glostrup Kommunes ejendom består af de kommunale bygninger - skoler, institutioner, ældrecentre, rådhus og tilsvarende bebyggelse samt naturligvis de grunde bygningerne står på. Herud over ejer kommunen vejarealer, parker, grønne områder og enkelte udviklingsarealer, der vil kunne udstykkes til ny bebyggelse.

Vi arbejder til stadighed på at planlægge og modne de kommunale udviklingsarealer til ny bebyggelse. Mange af arealerne udgør restarealer i den eksisterende by og kræver en stor indsats for at kunne bebygges hensigtsmæssigt. Det eneste jomfruelige byggejord som Glostrup Kommune ejer, er beliggende i Hvissinge og sælges etapevist til boligformål. Der er for tiden nedenstående beskrevne grundsalg.

Glostrup Kommune ejer ganske få grunde i erhvervsområderne og disse anvendes til kommunale formål - eksempelvis materielgård. Der er ikke udsigt til at Glostrup Kommune afhænder disse ejendomme.

Glostrup Kommune har solgt 2 villagrunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6

Vilkårene for salget fremgår af udbudsmaterialet for salg af to villagrunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6 fra maj 2018 med tilhørende rettelsesblad, dateret oktober 2018.

Salget er sket via Danbolig, der kan kontaktes på Kristian.groenning@danbolig.dk og telefon 21 49 46 86 eller Mikkel.dahl@danbolig.dk og telefon 40 77 76 00.

 

Udbudsmateriale for Kirkebjerg Allé 4 og 6

 

Rettelsesblad til udbudsmateriale

 

Bilag 1 - Rids af matrikelkort

Bilag 2 - Lokalplan

Bilag 3 - Deklaration om tilbagekøbsret

Bilag 4 - Miljøteknisk undersøgelse

Bilag 5 - Tingbogsattester

Bilag 6 - Udbudsreglerne

Bilag 7 - Endelig Købsaftale for Kirkebjerg Allé 4 og 6

Bilag 8 - Oplysning om fortrydelsesret

 

Glostrup Kommune har solgt de sidste parcelhusgrunde i Hvissinge Øst

Vilkårene for udbuddet fremgår af udbudsmaterialet med tilhørende rettelsesblad fra maj 2018 og bilagene 1-15 (se links nedenfor). Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Home v/Rasmus Mørch på mail  ramh@home.dk og på telefon 30 80 70 30.

Udbudsmateriale for villagrunde i Dysseaasen 

Rettelsesblad til udbudsmaterialet maj 2018

Måleblad med koordinater fra udstykningsplanen

Bilag 1 - Udstykningsplan
Bilag 2 - Den nordlige del af Dysseaasen
Bilag 3 - Den sydlige del af Dysseaasen
Bilag 4 - Lokalplan HL10.1
Bilag 5 - Vedtægter for Grundejerforeningen Midtergrønningen
Bilag 6 - Vedtægt Vej- og Regnvandslaug
Bilag 6A - Driftsvejledning - Regnvandsanlæg
Bilag 7 - Deklaration om grundejerforeninger og ejerlaug fordelingsnøgle
Bilag 8 - Deklaration om tilbagekøbsret
Bilag 9 - Geoteknisk undersøgelse
Bilag 10 - Terrænregulering - Oversigtskort
Bilag 11 - Miljøteknisk undersøgelse
Bilag 12 - Udskrift af tingbogen
Bilag 13 - Udbudsreglerne
Bilag 14 - Købsaftale
Bilag A til købsaftalen - Salgsopstilling
Bilag B til købsaftale - Budget og regnskab
Bilag C til købsaftalen - Generalforsamlingsreferat
Bilag 15 - Oplysning om fortrydelsesret

Grunde solgt til rækkehuse - 2017

Glostrup Kommune har solgt tre storparceller i Hvissinge Øst til professionelt rækkehusbyggeri. Alle tre storparceller er solgt til:

Lammekær ApS 
v/Ejendomsselskabet Casa Nord.

Køber kan kontaktes på denne adresse

Ejendomsselskabet Casa Nord
att.: Torben Røsler
Store Strandstræde 20
1255 København K
Telefon  70 22 45 99
Mobil    40 68 11 43
www.casanord.dk

De tre storparceller blev udbudt til salg med nedenstående udbudshæfte. Efterfølgende er de modtagne projektforslag vurderet som det fremgår af tre projektvurderingsrapporter.

Udbudshæfte
Projektvurdering - Lammekær A
Projektvurdering - Lammekær B
Projektvurdering - Lammekær C

Kommunale bygninger 

Glostrup Kommune har p.t. ikke kommunale bygninger til salg eller til leje.

Om Glostrup Kommunes ejendomssalg

Al information om grunde og bygninger til salg vil fremgå af denne side. Der føres ikke en orienterings-, vente- eller opskrivningslister, da administration af sådanne lister er omfattende. Det anbefales at abonnere på denne side (det lille flag øverst til højre på siden), da der derved gives direkte notits om ændringer på siden.

Er der spørgsmål til sidens indhold eller salg af Glostrup Kommunes ejendom i øvrigt kan disse sendes således:

Spørgsmål om grunde til salg sendes til Center for Miljø og Teknik, miljo.teknik@glostrup.dk
Spørgsmål om bygninger til salg/leje sendes til Glostrup Ejendomme, GlostrupEjendomme@glostrup.dk

Salg af kommunale bygninger og grunde sker ved offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme, jfr. Kommunestyrelsesloven § 68 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.