Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være indsendt senest 4 uger inden arrangementet skal afholdes

 

 

 

 

 Når du skal afholde et arrangement skal du være opmærksom på at du skal overholde Planloven og Byggeloven

 

 

Planloven

 • At lokalet/arealet/teltet skal være godkendt til arrangementet i henhold til gældende lokalplan . Hvis lokalet/arealet /teltet ikke er godkendt i henhold til lokalplanen, skal der søges om tilladelse hos kommunen.

Byggeloven

 • Hvis der skal være flere end 50 personer i et lokale, hvis du ønsker at anvende lokalet til flere personer end det er godkendt til, eller der skal være over 50 personer i flere lokaler med fælles flugtveje.
 • Hvis arrangementet skal holdes i telt, skal teltet være certificeret i henhold til Bygningsreglementet BR15 kap. 1.3.5.1. Kommunen skal have en meddelelse herom.
 • Hvis teltet ikke er certificeret til den ønskede brug, skal der søges om byggetilladelse gennem Byg og Miljø.
 • Hvis der skal opsættes tribuner eller sener som ikke er certificerede, skal der søges om byggetilladelse gennem Byg og Miljø.

Hvis der skal søges om byggetilladelse til et indendørs arrangement, skal der skal indsendes følgende materiale sammen med ansøgningen

 1. Pladsfordelingsplan, med indretning, herunder placering af borde samt angivelse af flugtveje og brandslukningsmateriel.
 2. Dokumentation for at flugtveje og flugtvejsdøre har en tilstrækkelig bredde iht. flugtvejsplanen og det samlede antal personer, der deltager i arrangementet.
 3. Det skal angives, hvor mange personer, der deltager i arrangementet inkl. personale.    

Hvis der skal søges byggetilladelse til et udendørs arrangement skal der indsendes følgende materiale sammen med ansøgningen

 1. Målfast situationsplan, der ud over placering af telte, tribuner, scener eller lign. også viser arrangementets omfang (m2), placering og evt. hegning.
 2. Fuldmagt fra ejendommens ejer.
 3. Navn og kontakt oplysninger på driftsansvarlig person.
 4. Oplysning om antal personer til arrangementet.
 5. Evt. oplysning om særlige sikringstiltag fra Politiet.
 6. Oplysning om evt. midlertidige konstruktioner eller telte.
 7. Kopi af certificeringsrapporten og inspektionscertifikatet for telte, tribuner, scener eller andre konstruktioner jf. BR15 (Certifikat fortelt/scene/tribune/portal/gangbro m.m. skal være udført af en af DANAKs akkrediteret virksomhed med DANAKs akkrediteringsmærke på certifikatet) vedlagt pladsfordelingsplan med henvisning til certifikatnummer.
 8. Hvis telte, tribuner, scener eller andre konstruktioner ikke er certificerede, skal du også sende:
 9. Afstand til andre telte, tribuner, scener eller andre konstruktioner.
 10. Afstand til eksisterende bygninger-
 11. Tilkørselsforhold og brandredningsarealer.
 12. Pladsfordelingsplan for teltet, med indretning, herunder placering af borde mv. samt angivelse af flugtveje og brandslukningsmateriel.
 13. Markering af flugtveje og evt. belysning.
 14. Brandslukningsmateriel.
 15. Redegørelse for konstruktionsmæssige forhold.

Ansøgning gennem Byg og Miljø

 • Der skal søges om godkendelse til arrangementer efter planloven gennem Byg og Miljø under ansøgningstypen ”Planmæssig forespørgsel”.
 • Der skal søges om godkendelse til arrangementer i det fri efter planloven gennem Byg og Miljø under ansøgningstypen ”Festival- og salgsområder”.
 • Der skal søges om tilladelse til arrangementer i lokaler efter byggeloven gennem Byg og Miljø under ansøgningstypen ”Ny indretning iht. Anvendelseskategorier”.
 • Der skal søges om tilladelse til arrangementer i telte efter byggeloven gennem Byg og Miljø under ansøgningstypen ”Opstilling af midlertidige konstruktioner, som ikke er certificerede”.

 Du kan læse mere om afholdelse af arrangementer på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.