Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Selvbetjening

Sådan gør du

 • Find først dine papirer om private pensionsopsparinger og forventede, fremtidige indtægter frem. De oplysninger skal du bruge for at starte udbetalingen af din førtidspension.
 • Klik på ’Videre’
 • Udfyld felterne
 • Klik på ’Gem’.
Spørgsmål
Hvad sker der, når jeg har givet oplysningerne?
Svar

Når du har sendt oplysningerne, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få i førtidspension, og du begynder at få din førtidspension udbetalt. Du får en pensionsmeddelelse inden for seks uger. Her kan du se, hvor meget du får i førtidspension, og på hvilket grundlag pensionen er beregnet.

Spørgsmål
Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde felterne?
Svar

Bliver du undervejs i tvivl om, hvordan du udfylder felterne, kan du bruge hjælpeteksterne. Klik på spørgsmålstegnet ud for det felt, du er i tvivl om. Så får du en hjælpetekst frem.

Spørgsmål
Hvad bliver jeg spurgt om?
Svar

Du skal give oplysninger om dit samliv, indkomst og vælge, hvilket skattekort du vil bruge. Hvis du har en samlever/ægtefælle, skal du også give oplysninger om hans/hendes indkomst.

Spørgsmål
Hvordan udfylder jeg oplysningerne om indkomst?
Svar

Du skal oplyse din samlede forventede indkomst før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) for den periode, som vises på skærmbilledet, når du logger ind.

Eksempel 1: Beregningsperioden, som vises på skærmbilledet, er perioden fra 1. juli til 31. december. Du forventer en firmapension på 10.000 kr. om måneden i beregningsperioden. Du skal indtaste anden personlig indkomst på 60.000 kr. (10.000 kr. x 6 måneder = 60.000 kr.).

Eksempel 2: Beregningsperioden, som vises på skærmbilledet, er perioden fra 1. juli til 31. december. I beregningsperioden forventer du en lønindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag på 2.000 kr. om måneden i juli, august, september, 1.000 kr. i oktober, og ingen lønindkomst fra 1 november. Du skal indtaste lønindkomst 7.000 kr. (2.000 kr. x 3 måneder + 1.000 kr. x 1 måned = 7.000 kr.)

Spørgsmål
Hvor finder jeg mine indkomstoplysninger?
Svar

Du kan få overblik over din private pensionsopsparinger på www.pensionsinfo.dk, og på din årsopgørelse fra SKAT kan du se, om du har haft renteindtægter.

Sådan gør du

 • Klik på 'Videre'
 • Udfyld de relevante felter. Du skal vælge, om det er din indkomst, formue eller samlivsforhold, der har ændret sig, og udfylde de felter, der handler om det
 • Send ændringerne.
Spørgsmål
Hvilke ændringer skal jeg give Udbetaling Danmark besked om?
Svar

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, men kun når ændringen har betydning for din pension. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.

Skal jeg give besked om mine indkomster?

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de indkomster, du skal betale skat af i Danmark, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

I nogle tilfælde har Udbetaling Danmark dog brug for at få oplysninger om dine indkomster direkte fra dig.

Vær opmærksom på, at hvis du også får boligstøtte, skal du stadig altid give Udbetaling Danmark besked om indkomstændringer.

Hvilke ændringer skal jeg give besked om?

 • Når du får førtidspension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:
 • du ændrer samlivsstatus, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
 • du flytter
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
 • der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

Hvis du rejser til udlandet i længere tid

Du skal også give Udbetaling Danmark besked, hvis:

Læs mere om, hvad der sker, hvis ikke du giver besked om ændringer:

Spørgsmål
Hvis du flytter tilbage til Danmark
Svar

Du har pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis du flytter tilbage til Danmark efter at have fået dansk pension, mens du boede i udlandet.

Sådan gør du

 • Klik på ’Videre’ (et nyt vindue åbner)
 • Klik på ’Ændre’ under overskriften ’Giv Udbetaling Danmark Besked om’
 • Klik på ’Start’
 • Klik på ’OK’ (læs tekst om samtykke og sæt flueben)
 • Sæt flueben i ’Oplys/ændre oplysninger om formue’ og klik på ’Næste’
 • Klik ’Ja’ i feltet ’Vil du ændre din formue?’ og klik på ’Forsæt’
 • Klik på ’Næste’ og udfyld felterne med aktuel formue pr. 1.1.
 • Klik på ’Næste’, godkend og send til Udbetaling Danmark.

Sådan gør du

 • Find relevant dokumentation frem for dit ophold i udlandet. Den skal du bruge, når du søger. Alt efter din situation kan det fx være:

- dokumentation for flygtningestatus.

- dokumentation for din eller ægtefælles evt. udstationering/arbejde i dansk interesse

- afgørelse om pension fra et EU/EØS-land, hvis pensionen stadig udbetales

- kopi af dit polske pas/ID-kort, hvis du har boet eller arbejdet i Polen

- din evt. arbejdsbog, hvis du har boet eller arbejdet i Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro eller Serbien.

 • Klik på ’Videre’.
 • Udfyld ansøgningen, og vedhæft dokumentation.
Spørgsmål
Hvornår får jeg svar?
Svar

Vi behandler din sag, senest 15 arbejdsdage efter vi har modtaget dine oplysninger.

I nogle tilfælde vil du dog først høre fra os indenfor 30 arbejdsdage. Hvis der mangler oplysninger eller dokumentation, kan det tage længere tid at behandle din sag, og vi vil være nødt til at kontakte dig.

Spørgsmål
Hvad skal jeg sende med som dokumentation?
Svar

Du skal sende relevant dokumentation for dit ophold i udlandet. Alt efter din situation kan det fx være:

 • dokumentation for flygtningestatus.
 • dokumentation for din eller ægtefælles evt. udstationering/arbejde i dansk interesse
 • afgørelse om pension fra et EU/EØS-land, hvis pensionen stadig udbetales
 • kopi af dit polske pas/ID-kort, hvis du har boet eller arbejdet i Polen
 • din evt. arbejdsbog, hvis du har boet eller arbejdet i Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro eller Serbien.

Sådan gør du

 • Klik på ’Videre’.
 • Udfyld de relevante felter, og send oplysningerne.
Spørgsmål
Hvornår er et ophold i udlandet midlertidigt?
Svar

Hvis du normalt bor fast i Danmark, vil Udbetaling Danmark typisk vurdere, at et ophold i udlandet er midlertidigt, og derfor ikke har betydning for din pension. At du bor fast i Danmark, vil du normalt kunne dokumentere ved, at du stadig er tilmeldt folkeregistret i Danmark og opfylder en af betingelserne:

 • Du rejser kun en enkelt gang, og rejsen er kortere end 12 måneder
 • Du rejser flere gange, og hver rejse er kortere end 3-4 måneder. De samlede udlandsrejser varer højst seks måneder i løbet af et år.

Rejser du mere - eller er du i tvivl om dit ophold i udlandet har betydning for pensionen - skal du kontakte Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom du ikke har planer om at opgive din bolig i Danmark, beholder din folkeregisteradresse i Danmark, og selv om du mener, at du stadig har ”fast bopæl” i Danmark, mens du rejser.

Betingelser for førtidspension

Du har kun ret til førtidspension, hvis du:

 • ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

Desuden skal du opfylde de generelle betingelser for at få tilkendt pension.

Du har ikke ret til førtidspension, hvis du:

 • kun mister din arbejdsevne i en periode.
 • kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Kommunen ser på en lang række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

Du skal som udgangspunkt have deltaget i et såkaldt ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension?

Førtidspension består af et grundbeløb. Det er ikke sikkert, du kan få det fulde grundbeløb. Det afhænger bl.a. af, om du eller din ægtefælle/samlever har indkomst ved siden af din pension.

 

Grundbeløbet for førtidspension om måneden før skat:

  Enlig  Gift/samlevende 
 Grundbeløb i 2015 17.925 kr. 15.236 kr. 

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomst, kan det påvirke din førtidspension.

Du vil få mindre i førtidspension, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomst fra fx arbejde eller arbejdsmarkedspensioner. Der gælder forskellige regler alt efter, om du er enlig, om du er gift eller samlevende, eller om din ægtefælle/samlever er pensionist.

 

Førtidspension og indkomst om året i 2015:

  Din person bliver sat ned ved indkomst over 
 Enlig  73.300 kroner
 Gift/Samlevende med pensionist  116.100 kroner
 Gift/Samlevende med en, der ikke er pensionist 116.100 kroner** 

** Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, ser Udbetaling Danmark bort fra de første 182.832 kr. af din partners indtægt. Herefter kan I sammenlagt have supplerende indtægter på op til 116.100 kr. om året, før det påvirker din pension. Din partners indtægter ud over 238.100 kr. påvirker ikke din førtidspension.

Vær opmærksom på, at du skal betale skat af din førtidspension.

Læs mere om, hvordan din førtidspension beregnes.

Udbetaling af førtidspension

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension. Når du er blevet tilkendt førtidspension af kommunen, bliver du kontaktet af Udbetaling Danmark, der skal bruge nogle oplysninger fra dig, før du kan få din førtidspension udbetalt.
 
Din førtidspension er bagudbetalt
Du får din førtidspension udbetalt månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at du har fået tilkendt førtidspension. Din førtidspension bliver overført til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.
 

Arbejde og førtidspension

Du må gerne arbejde, når du får førtidspension efter reglerne fra 1. januar 2013. Du skal dog være opmærksom på, at det kan få betydning for størrelsen af din førtidspension.

Læs mere om, hvilke indtægter der har betydning for beregning af din førtidspension


Din pension kan gøres ’hvilende’

Din pensionsudbetaling kan gøres hvilende i en periode, hvor du arbejder og har en indtægt, der gør, at du kan forsørge dig selv. Det betyder, at udbetalingen af din pension kan sættes i bero.

Kommunen kan dog ikke gøre din pension hvilende, hvis du er over 60 år.

Det er kommunen, der kan gøre din pension hvilende, hvis de har en formodning om, at du over en længere periode vil have en indtægt, der gør, at du kan forsørge dig selv. Du kan også selv søge om at få din pension gjort hvilende.

Du kan kontakte kommunen og få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis din pension er gjort hvilende, og du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre.

Kommunen kan frakende dig din førtidspension, hvis din arbejdsevne bliver væsentligt forbedret.

Tilskud ud over førtidspensionen

Du kan søge om økonomisk tilskud til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter:

Du kan også søge om boligstøtte, hvis du har store udgifter til din leje- eller andelsbolig.

Overgang til folkepension

Din førtidspension ændres automatisk til folkepension, måneden efter du har nået folkepensionsalderen.  

Udbetaling af førtidspension ved dødsfald

Du kan få din afdøde ægtefælle eller samlevers førtidspension udbetalt i tre måneder, hvis du er gift eller samlevende med én, der også er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes 'efterlevelsespension'. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I havde samme adresse.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet efter taksten for enlige.

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp

Indbetaling til ATP Livlang Pension og Supplerende Arbejdsmarkedspension

Du betaler automatisk ATP-bidrag af din førtidspension, hvis du er førtidspensionist efter de nye regler.
 

Læs mere om ATP Livslang Pension

Du har mulighed for frivilligt at indbetale til den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Det sikrer dig en ekstra indtægt, når du går på folkepension.

Hvornår er man enlig eller samlevende?

Når du modtager pension, har det betydning, om du er enlig eller samlevende. Du kan som hovedregel få mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du bor sammen med en anden i et ægteskabslignende forhold. Et ægteskabslignende forhold er kendetegnet ved, at to personer har fælles husførelse, og at deres samlivsforhold kan føre til ægteskab efter dansk ret.

Du er enlig, hvis der ikke er andre på adressen, som bidrager til den fælles husførelse i hjemmet, fx ved at betale til husholdningen og ved at arbejde i hjemmet. Hvis du bor sammen med fx en bror eller søster, og I har fælles husførelse, vil I også blive betragtet som enlige.

Vær opmærksom på, at du godt kan være i et ægteskabslignende forhold med en person, der ikke er tilmeldt samme adresse som dig. Det afgørende ved vurderingen af, om du er enlig eller samlevende, er, om fordelene ved jeres fællesskab kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har.

Hvis du er gift, og du eller din ægtefælle er flyttet på plejehjem eller plejecenter, vil I dog blive betragtet som enlige.

Du har som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til at være enlig eller omvendt.

 

Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig

Der er ikke faste regler for, hvornår man er enlig eller samlevende. Det er Udbetaling Danmark, der vurderer, om du er enlig eller samlevende ud fra en samlet vurdering af dine forhold og din forklaring.

Hvis du er i tvivl, om du skal betragtes som enlig eller samlevende, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Du har oplysningspligt ved ændringer, der har betydning for pensionen

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, men kun når ændringen har betydning for din pension. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.


Besked om indkomst

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de indkomster, du skal betale skat af i Danmark, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

I nogle tilfælde har Udbetaling Danmark dog brug for at få oplysninger om dine indkomster direkte fra dig.

Vær opmærksom på, at hvis du også får boligstøtte, skal du stadig altid give Udbetaling Danmark besked om indkomstændringer.

 

Ændringer du skal give besked om

Når du får førtidspension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du ændrer samlivsstatus, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
 • du flytter
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
 • der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.


Længere ophold eller flytning til udlandet

Du skal også give Udbetaling Danmark besked, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz – dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.

 

Sagsbehandlingsfrister

Udbetaling Danmark behandler din ansøgning inden for 15 arbejdsdage, efter Udbetaling Danmark har modtaget den. I nogle tilfælde vil du først høre fra Udbetaling Danmark inden for 6 uger.

Svartiden gælder kun, hvis du har udfyldt ansøgningen rigtigt. Udbetaling Danmark kontakter dig, hvis der mangler oplysninger.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse om førtidspension.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, men Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspension.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du vil klage over beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du derimod sende klagen til Udbetaling Danmark. Hvis Udbetaling Danmark ikke giver dig medhold i din klage, sender de den videre til Ankestyrelsen.

Hvem skal jeg kontakte?

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Når du er blevet tilkendt førtidspension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension.

Kommunen skal du kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag, fx om du kan blive tilkendt førtidspension, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil i arbejde igen og så videre.

Udbetaling Danmark skal du kontakte, hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension.

 

Udbetaling Danmark

Telefon 7012 8061

Mandag til onsdag 8-16, torsdag 8-18, fredag 8-15

Gamle regler

Du er omfattet af de gamle regler for tilkendelse af førtidspension, hvis din førtidspensionssag er påbegyndt før 1. januar 2013.
 
Læs om de gamle regler her.

Skrevet af Glostrup Kommune, Udbetaling Danmark og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold