Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Borgere, der har fået standset deres sygedagpenge, før der er truffet afgørelse i deres sag, har nu mulighed for at få genoptaget deres sag. Det kan betyde, at du som borger har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset.

Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks. hvis du har genoptaget arbejdet, raskmeldt dig eller hvis din sag er ældre end 3 år.

Som følge af en dom i Højesteret har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse (75-15), der ændrer tidspunktet for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må standses. Efter den gamle praksis kunne der træffes afgørelse med tilbagevirkende kraft om standsning af sygedagpenge. Efter den ændrede praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen, har vurderet, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller om du skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. Udbetalingen af sygedagpenge må først standses den dato, hvor kommunen har lavet denne vurdering og truffet afgørelse om det.

 

Du skal selv kontakte Glostrup Kommune eller Ankestyrelsen

Glostrup Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, der skal genoptages. Derfor opfordrer Glostrup Kommune nu de berørte borgere til selv at henvende sig.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse.

Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail.@ast.dk.

Hvis det er Glostrup Kommune, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge skal du kontakte Glostrup Kommunes Sygedagpenge- og Fleksjobteam på telefon nr. 43 23 67 81  / 43 23 67 02 eller på mailadresse sikker.jobcenter@glostrup.dk.

 

Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Senest opdateret 22.09.2017